PROJEKTY EU

logo2

logo

skcsendehuplru

separator

 

 

eu fondy
BRANKO, a.s., na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ:
Názov: BRANKO, a.s.
Sídlo: Novozámocká 184, 949 05 Nitra
IČO: 31438181
Kód projektu: 041NR060077

Názov a opis: Umelá liaheň – Etapa II.
Zvýšenie efektivity podnikateľských činností spoločnosti Branko, a. s., posilnenie konkurencieschopnosti,
ako aj udržanie a zvýšenie zamestnanosti v podniku.

Miesto realizácie projektu: SR, obec: Nitra, okres: Nitra

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy: 6/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Fokusová oblasť prioritná: 2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie

Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve

Podopatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikoveu fondy2

Európa investujúca do vidieckych oblastí:

PROGRAM PRV 2007 – 2013

Umelá liaheň – novostavba výrobnej haly, BRANKO, a.s.

 

banner2

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

qrcode


 https

 

created by: Marek Sarvas