BRANKO NITRA - ŠLACHTENIE MORIEK
BRANKO NITRA - ŠLACHTENIE MORIEK
skcsendehuplru

separator

 

 

eu fondy
BRANKO, a.s., na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ:
Názov: BRANKO, a.s.
Sídlo: Novozámocká 184, 949 05 Nitra
IČO: 31438181
Kód projektu: 041NR060077

Názov a opis: Umelá liaheň – Etapa II.
Zvýšenie efektivity podnikateľských činností spoločnosti Branko, a. s., posilnenie konkurencieschopnosti,
ako aj udržanie a zvýšenie zamestnanosti v podniku.

Miesto realizácie projektu: SR, obec: Nitra, okres: Nitra

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy: 6/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Fokusová oblasť prioritná: 2A – zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie

Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve

Podopatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikoveu fondy2

Európa investujúca do vidieckych oblastí:

PROGRAM PRV 2007 – 2013

Umelá liaheň – novostavba výrobnej haly, BRANKO, a.s.

 

banner2

Rýchly kontakt

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

qrcode


 https

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting